top of page

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEELNEMERSCHAP

Ingangsdatum: De overeenkomst van een abonnement gaat in op de dag van jouw inschrijving. De geldigheidsduur is afhankelijk van het abonnement waar je gebruik van maakt bij het boeken van de les. Alle abonnementsvormen en rittenkaarten hebben hun eigen tarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website. 

Je kunt alleen een abonnement/rittenkaart via de website afsluiten. Abonnementen worden via een automatische incasso afgeschreven. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan ZOWYZO fit besluiten de overeenkomst te beëindigen. Opschorting van je abonnement is niet mogelijk.

Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

ARTIKEL 2: GROEPSLESSEN

Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende lestijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Groepslessen kunnen dan geannuleerd worden. Het aanbod van de lessen kan gewijzigd worden wat betekent dat het lesrooster aangepast kan worden. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het abonnementsgeld. Je dient 24 uur van te voren je les te annuleren. Hierna wordt de les alsnog in rekening gebracht.

ARTIKEL 3: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van de groepslessen, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je wordt begeleid door de instructrice echter blijf je zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. De deelname aan de groepslessen is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

ZOWYZO fit is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in de studio. ZOWYZO fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

 

ARTIKEL 4: KLACHTEN

ZOWYZO fit doet haar uiterste best om iedereen van dienst te zijn. Indien je toch klachten ervaart tijdens een groepsles horen we dat uiteraard graag en kun je dit mailen naar info@zowyzofit.com.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. ZOWYZO fit verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

bottom of page